1. Sprzedawca może zbierać informacje i dane podane przez Klientów dobrowolnie, w tym dane wprowadzone w formularzach Zamówienia i Rejestracji Konta w Sklepie internetowym oraz dane zapisywane na urządzeniach końcowych (pliki cookies).
 2. Sprzedawca może także zapisywać informacje o parametrach połączenia, jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji czy też w celach bezpieczeństwa.
 3. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Administratorem tak zbieranych danych osobowych jest Sprzedawca:
  Profi Fitness Espania
  C/ Petirrojo 12A
  Las Palamas de Gran Canaria 35018
  CIF: B76271097
 5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia Klienta, świadczenia Usług elektronicznych oraz przesyłania klientom informacji handlowych.
 6. Klient ma prawo przenoszenia danych. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi związane z realizacją Zamówienia, a w szczególności z realizacją dostawy, realizacją płatności, badaniem poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie internetowym.
 7. W sprawach związanych z danymi Klient może kontaktować się z wyznaczonym przez Sprzedawcę Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: myover40@gmail.com
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony przekazanych mu danych Klientów. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne, w tym o charakterze fizycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
 9. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Klientowi w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami lub naruszeniami w zakresie przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres funkcjonowania Sklepu Internetowego.